Burgemeestersblad

Nieuw ontwerp voor het Burgemeester magazine. Verschijnt 3x per jaar.

Ontwerp magazine en vervolgens 3x per jaar de opmaak van het blad.